HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Ilkinur Keremli

CSS dərsləri 09 { Css3 List stilləri, list style type, image, position }

3 ratings | 32 views
CSS dərsləri 09 { Css3 List stilləri, list style type, image, position }.SEO( css,css3,css dersleri,css dərsləri,css3 dersleri,css3 dərsləri,ilkinur keremli,Css3 List stilləri,css list stilləri,list stilleri nedir,list stilləri nədir,list style type,list style image,list style position,list-style-type,list-style-image,list-style-position,list-style,css derslik,css3 derslik,css dərslik,css3 dərslik,list style nedir,list style nədir,css list style,css3 list style,css3 egitim seti,css egitim seti,css3 eğitim seti,css eğitim). -------**** Kanalda olacaq dərslər****--------- * HTML5 * CSS3 * Bootstrap * JavaScript * jQuery * Ajax * Php * Laravel * CodeIgniter ** Bunlar bitdikdən sonra Androidə başlayacayıq** ** Daha sonra isə sizə tam fərqli videolar çəkəcəm buda zamanı gələndə görəcəksiniz sürpriz olacaq hansıki hec bir kəs bunu etməyib :) **
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.